Leitec

Zoeken
Inloggen
 

Dienstverlener voor rioleringsbeheer


Het is nauwelijks voor te stellen, maar wanneer we al het vrijvervalriolering in Nederland achter elkaar leggen, kunnen we er al ruim twee maal de wereld mee rond. Om nog maar te zwijgen over de totale lengte van drukriolering, industriële leidingen en nutsvoorzieningen. Al met al vertegenwoordigt deze infrastructuur een investering van vele tientallen miljarden Euro's. Een investering derhalve waaraan planmatig onderhoud onontbeerlijk is.

Dienstverlener voor rioleringsbeheer

Om planmatig onderhoud aan riolering en leidingstelsels te kunnen uitvoeren moet de beheerder werken vanuit verzamelde gegevens. Leitec is een dienstverlener voor rioleringsbeheer. De dienstverlening die Leitec levert is in hoofdlijnen onder te verdelen in drie werkvelden.

- Databeheer

- Advies

- Onderzoek

 

© Copyright 2011 Leitec InfraScan, Developed by ABC-sites